Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Toen de ecologische term Habitat in de jaren 1950 werd geïntroduceerd door de avant-garde kringen van CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) en Team 10, werd het een onderwerp van felle discussie. Naast de heroverweging van de huisvestingskwestie bracht Habitat een diepgaande nieuwe manier om naar architectuur en stedenbouw te kijken. Steden en gebouwen konden niet langer gezien worden als geïsoleerde objecten, maar werden in plaats daarvan beschouwd als onderdeel van een groter geheel, een omgeving of Habitat.

In het licht van de klimaatverandering krijgen ecologische vraagstukken vandaag de dag meer aandacht en zijn een belangrijke reden om de architectonische discipline te heroverwegen. Het boek Habitat: Ecology Thinking in Architecture belicht sommige van de historische bronnen van de ecologische opvattingen die ten grondslag liggen aan de hervormingen die momenteel plaatsvinden in de architectuur. Er wordt aandacht besteed aan de paradigmatische verschuiving in het denken over de gebouwde omgeving als iets dat inherent contextueel en relationeel is. Dit boek beschrijft de continuïteit, onderbrekingen en transformaties die er aan de orde zijn en intensiveert niet alleen het huidige debat, maar biedt ook suggesties voor toekomstig onderzoek.

Habitat: Ecology Thinking in Architecture is voor een groot deel gebaseerd op fundamenteel onderzoek in de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw die door Het Nieuwe Instituut wordt beheerd. Op basis van selecties uit de collectie en aanvullend materiaal uit internationale archieven wordt in dit boek een uitgebreide documentatie van ontwerpvoorstellen en onderzoeksprojecten gepresenteerd. Het biedt een overzicht van sleutelposities sinds de jaren 1950, toen het concept Habitat voor het eerst werd onderzocht in een poging de architectuur en haar doel in het algemeen te heroverwegen.

Habitat. Ecology Thinking in Architecture bevat bijdragen van Frits Palmboom, Erik Rietveld, Hadas Steiner, Georg Vrachliotis en Leonardo Zuccaro Marchi en is rijkelijk geïllustreerd met het werk van gerenommeerde architecten Aldo van Eyck, Alison en Peter Smithson, Van den Broek & Bakema en vele anderen.

Publicatie

Habitat: Ecology Thinking in Architecture
€ 39,95 | Engels | ISBN 978-94-6208-556-5 | Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978-94-6208-566-4
Redactie: Dirk van den Heuvel met Janno Martens en Victor Munoz Sanz | design: Coppens Alberts | English | hardcover | 21 x 32 cm | 176 pag. | geïllustreerd (210 full color) | nai010 uitgevers in samenwerking met Het Nieuwe Instituut en TU Delft met materiaal uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.

Informatie en bestellen: nai010 uitgevers | NAi Boekverkopers


Virtuele tentoonstelling Habitat: Expanding Architecture

Habitat: Expanding Architecture belicht een belangrijk moment in de geschiedenis van de architectuur en stedenbouw: het tiende CIAM-congres van 1956 in Dubrovnik. Daar stond het begrip 'habitat' centraal: een bredere opvatting van architectuur via een nieuwe ecologische benadering, die architectuur niet als een autonome discipline zag, maar als onderdeel van een groter, dynamisch geheel.

Bezoek de tentoonstelling Habitat: Expanding Architecture vanuit huis. Het Jaap Bakema Study Centre ontwikkelde dit ruimtelijke model in samenwerking met Ardito op basis van de tentoonstelling uit 2018 in Het Nieuwe Instituut, de eerste in een reeks installaties in het Total Space-programma.

Total Space

Total Space verkent de wisselwerking tussen architectuur, planning, antropologie en systeemtheorie. Het leidende idee is dat architectuur en stedenbouw als ecologische systemen kunnen worden beschouwd. Er wordt hoofdzakelijk vanuit interactieve netwerken gedacht, en minder vanuit losstaande objecten en domeinen. Van de eerste voorstellen voor netwerksteden en megastructuren uit de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw tot aan de huidige ontwikkeling van Smart Cities en virtuele ruimtes blijkt het concept van een totale, allesomvattende ruimte een terugkerend motief.