Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Kritiek

Het Rotterdamse bureau Van den Broek en Bakema maakte in 1969 het eerste ontwerp voor de woonwijk Tanthof ten zuiden van Delft. Het plan voorzag in een kern van hoogbouwensembles langs en over de provinciale weg richting Rotterdam. Daaromheen waren de laagbouwbuurten gesitueerd. Na kritiek werd het eerste plan verworpen. De provinciale weg verdween, evenals de hoogbouw. Er werd een brede werkgroep opgericht met ontwerpers van Van den Broek en Bakema, gemeentemedewerkers en bewonersvertegenwoordigers, waaronder Joost Váhl, Anneloes van de Berg, Hiwe Groenewolt, Frans Hooykaas, Peter Lüthi, Jan Stokla, en Abe Bonnema.

Deze werkgroep ontwikkelde een geheel nieuw plan. Het bestaande polderlandschap verdween niet onder een metersdikke zandlaag zoals gebruikelijk was bij de aanleg van woonwijken, maar vormde juist de basis voor het nieuwe ontwerp. Het historische lint Abtswoude met boerderijen werd het centrale element.  De woningbouw en auto-ontsluiting werd geïntegreerd met water en een fijnmazig netwerk voor voetgangers en fietsers. Verschillende architectenbureaus werden ingeschakeld om de woonbuurten uit te werken.

Boerenerf

Van den Broek en Bakema realiseerde een van de zuidelijke buurten (1975-1981). De groepering van de woningen is gebaseerd op een historisch boerenerf, waarbij de gebouwen rondom het erf zijn gegroepeerd. Het water is de buurt binnengehaald, terwijl de architectonische expressie met pittoreske schuine daken en het gemengde materiaalgebruik van hout en betonsteen grijpt terug op de vakantieparken die het bureau eerder ontwierp voor Sporthuis Centrum.

Lees ook