Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Manifestatie

In 1987 vond de manifestatie ‘Nieuw Nederland’ plaats op initiatief van de stichting Nederland Nu Als Ontwerp met als voorzitter de stedenbouwkundige Dirk Frieling. Met het oog op de toekomstige verstedelijking van Nederland werden vier scenario's ontwikkeld voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot aan het jaar 2050 om de voorliggende keuzes inzichtelijk te maken voor de politiek en het publiek.

Politieke toekomstbeelden

De vier scenario’s kwamen tegemoet aan verschillende politieke toekomstbeelden: ‘zorgvuldig’, ‘kritisch’, ‘dynamisch’ en ‘ontspannen’. De eerste drie scenario’s beantwoordden aan de wensen van de drie hoofdstromen in de Nederlandse politiek toentertijd, die van de christendemocratie, sociaal-democratie en het liberalisme, terwijl de laatste een probleemoplossende ‘technocratische’ benadering bood, die werd uitgewerkt door de initiatiefnemers van de manifestatie. 

Voor dit laatste ‘ontspannen’ scenario ontwierp Peter Terreehorst een nieuw landschap in Zeeland, geïnspireerd op de monumentale deltawerken die het deltalandschap van (voormalige) zeearmen en eilanden beschermt tegen het natuurgeweld van de Noordzee. Het plan van Terreehorst combineert voedingsvraagstukken en zeewering met dynamische landschapsvorming om tegemoet te komen aan ogenschijnlijk tegengestelde behoeften. In een reeks stappen wordt toegewerkt naar een samenstel van ‘snelle kweekvijvers’ voor vis en schelpdieren (zogenaamde mariculturen), recreatiegebieden en woonwijken. Tezamen zouden deze stappen in een eco-systeem resulteren dat de zuidwestelijke Nederlandse delta op al deze aspecten toekomstbestendig zou maken.

Lees ook