Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Total Space

Total Space verkent de wisselwerking tussen architectuur, planning, antropologie en systeemtheorie. Het leidende idee is dat architectuur en stedenbouw als ecologische systemen kunnen worden beschouwd. Er wordt hoofdzakelijk vanuit interactieve netwerken gedacht, en minder vanuit losstaande objecten en domeinen. Van de eerste voorstellen voor netwerksteden en megastructuren uit de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw tot aan de huidige ontwikkeling van Smart Cities en virtuele ruimtes blijkt het concept van een totale, allesomvattende ruimte een terugkerend motief.
 


Publicatie

Total Space
Volume #50, december 2016

Total Space, een insert van Volume #50, is gebaseerd op twee onderzoeksworkshop georganiseerd door het Jaap Bakema Study Centre in 2015. Total Space onderzoekt de internationale aspecten van het structuralisme en poogt de recente geschiedenis te verbinden met speculaties over de toekomst. Met bijdragen van Tom Avermaete, M. Christine Boyer, Benjamin H. Bratton, Femke Herregraven, Ellen Smit, Laurent Stalder, Richard Vijgen, Victor M. Sanz en Dirk van den Heuvel.

Jaap Bakema Study Centre

Total Space is een programma van het Jaap Bakema Study Centre. Het studiecentrum initieert en onderneemt onderzoeksprojecten die leiden tot tentoonstellingen, publicaties, discussies of specifieke deelonderzoeken, gerelateerd aan het programma van Het Nieuwe Instituut, en het onderzoeksprogramma van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het Jaap Bakema Study Centre stelt eigentijdse sociale vraagstukken aan de orde en levert  een bijdrage aan fundamenteel onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van de creatieve industrie: van ontwerp, cultuur en samenleving.