Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Total Space

De term ‘totale ruimte’ is afkomstig van Jaap Bakema. Het idee van een totale ruimte stond voor hem voor een relationele benadering van de mens en zijn omgeving en impliceerde een bijna kosmologisch begrip van ruimte. Hij greep hiervoor terug op onder meer de esthetisch-ruimtelijke concepten van De Stijl-beweging en die van denkers als Henri Bergson en Ruth Benedict. Het was volgens Bakema de taak van de architect-stedenbouwer om ervoor te zorgen dat de mens deze totale ruimte kan ervaren, dat hij er zijn weg kan vinden en zich de ruimte kan toeëgenen om die voor zichzelf bewoonbaar te maken.

Dit relationele en ecologische begrip van de architectuur en planning bracht - en brengt nog steeds - een ingrijpende herdefinitie van deze disciplines en het eigen instrumentarium met zich mee, technologisch en epistemologisch, maar vooral ook cultureel. In lijn met de vroege avant-gardes komen proces, groei en verandering centraal te staan, in plaats van permanentie en monumentaliteit.

Total Space exploreert deze diepgaande veranderingen aan de hand van recent historisch materiaalzoals dat ook in het archief van Het Nieuwe Instituut te vinden is. Total Space lokaliseert en onderzoekt belangrijke momenten van kruisbestuiving en herdefinitie, en bevraagt wat hier de kennistheoretische en  sociaal-culturele betekenis van is.

Animal Encounters

Vanaf 13 oktober presenteert het Jaap Bakema Study Centre Animal Encounters, een ruimtelijke installatie van Studio Ossidiana die onderzoekt hoe architectuur zowel menselijke als niet-menselijke wezens kan huisvesten, en daarmee ruimte schept voor een veelheid aan ontmoetingen en interacties. De installatie brengt tekeningen, diagrammen en architectuurmodellen samen: objecten die nabijheid, schaal en bewegingspatronen aan de orde stellen. Animal Encounters is een vervolg op Habitat: Expanding Architecture, en onderdeel van het Total Space programma.

Publicatie

Total Space
Volume #50, december 2016

Total Space, een insert van Volume #50, is gebaseerd op twee onderzoeksworkshop georganiseerd door het Jaap Bakema Study Centre in 2015. Total Space onderzoekt de internationale aspecten van het structuralisme en poogt de recente geschiedenis te verbinden met speculaties over de toekomst. Met bijdragen van Tom Avermaete, M. Christine Boyer, Benjamin H. Bratton, Femke Herregraven, Ellen Smit, Laurent Stalder, Richard Vijgen, Victor M. Sanz en Dirk van den Heuvel.

Jaap Bakema Study Centre

Total Space is een programma van het Jaap Bakema Study Centre. Het studiecentrum initieert en onderneemt onderzoeksprojecten die leiden tot tentoonstellingen, publicaties, discussies of specifieke deelonderzoeken, gerelateerd aan het programma van Het Nieuwe Instituut, en het onderzoeksprogramma van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het Jaap Bakema Study Centre stelt eigentijdse sociale vraagstukken aan de orde en levert  een bijdrage aan fundamenteel onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van de creatieve industrie: van ontwerp, cultuur en samenleving.